Rengøring af dit svenske sommerhus

Dit sommerhus i Sverige har uden tvivl en ganske særlig værdi for dig. Derfor er det vigtigt for os, at du ved, at vi passer godt på det.

Det første du skal vide er, at dit sommerhus skal rengøres, hver gang det har været lejet ud.

Overordnet set har vi tre forskellige “rengørings-modeller”.

Tag en snak med os, så vi sammen kan finde frem til den model, der passer bedst til dig.

Flere muligheder for rengøring 

Da vi udlejer sommerhuse i hele Sydsverige, er det kun nogle enkelte steder, vi via vores kontakter kan tilbyde rengøring. Derfor skal du gøre dig nogle overvejelser, i forbindelse med rengøring og/eller evt. kontrol, efter dine gæsters afrejse.

1. Inklusiv rengøring

Gæsten betaler leje + rengøring ved booking. Gæsten kan ikke fravælge rengøringen.

Du, nabo/bekendt eller et evt. serviceteam, sørger hver gang for, at huset bliver rengjort.

I nogle Län er der mulighed for, at leje et rengøringsfirma, som kan overtage denne opgave
- dette betaler gæsten, som lejer dit sommerhus selvfølgelig for.

2. Tilkøb af rengøring

Gæsten betaler for leje og kan tilkøbe eller selv foretage rengøringen.

Gæsten skal som hovedregel selv stå for rengøringen ved afrejse. Hvis gæsten ikke vil det, kan de tilkøbe en “slutrengøring” mod betaling.
Rengøringen skal enten du, nabo/bekendt eller evt. serviceteam stå for, som beskrevet ovenfor.

3. Tvungen rengøring

Gæsten betaler for leje og skal selv udføre rengøringen. Gæsten kan ikke tilkøbe rengøring.

Gæsten skal selv stå for rengøringen og kan ikke tilkøbe en rengøring mod betaling.
- Her vil det dog være en fordel, hvis du, eller en opsynsmand, kan kontrollere huset, efter gæsternes afrejse.

Depositum

Vi opfordre alle husejere til at forlange et depositum af gæsterne, når de lejer jeres sommerhus. Det gør vi både, hvis rengøringen ikke er blevet foretaget ordentligt af gæsterne, eller hvis der skulle være gået noget i stykker, som gæsten skal betale for.

- Derfor kan det være vigtigt, at der kan være en tilsyns repræsentant, til at checke om alt i sommerhuset er i orden efter gæsternes afrejse.

Har du brug for hjælp?

Luk