Eget brug af sommerhuset

Du bestemmer selv, hvor meget du vil udleje dit sommerhus hos os og vi skræddersyer en individuel lejeaftale til dig, så dine ønsker bliver hørt.

Hos Feriepartner Sverige er vi helt indforstået med, at det er dit sommerhus. Derfor skal du selv kunne benytte det og have glæde af det - også selvom du udlejer det gennem et bureau.

En af de mange fordele ved at udleje gennem Feriepartner Sverige er, at vi lægger stor vægt på fleksibilitet for dig som husejer.

Sammen med din rådgiver vælger du, hvor meget og hvornår du selv vil bruge dit sommerhus. På baggrund af jeres forventningsafstemning skræddersyer vi en individuel lejeaftale, der tilgodeser de ønsker og behov du har tilkendegivet

Via det husejer-login, du får, når du har indgået en aftale med os, kan du døgnet rundt spærre for udlejning af dit sommerhus, til når du selv skal bruge det.

Vi lægger stor vægt på ærlig rådgivning om dine indtjeningsmuligheder, og derfor har vi også derfor har vi også nogle retningslinjer, som vi anbefaler dig at følge, for at få størst mulig økonomisk gevinst ved din udlejning.

Derfor anbefaler vi som udgangspunkt, at du stiller dit sommerhus til rådighed i nogle af de perioder, hvor efterspørgslen er størst - for eksempel i sommermånederne.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan få en uforpligtende snak, om dine ønsker og vores anbefalinger. På denne måde finder vi lettest den rette balance mellem indtjening på udlejning og dit eget brug af sommerhuset.

Har du brug for hjælp?

Luk