Det støttede vi

Her kan du læse mere om det projekt, vi har valgt at støtte med midler fra Feriepartner Vedersø Klits Oplevelsespulje i de forgangne år. Find inspiration til dit eget projekt eller bliv klogere på, hvilken slags projekter vi støtter - se de seneste års støttede projekter herunder.

Støttet projekter 2022

Staby skoles venner
Støttet med 25.000 kr.

Fornyelse af byen, samt turist relaterede ting, så som forlystelser

Helm Klink Havn
Støttet med 10.000 kr.

Til fornyelse af div tiltag ved havnen, nye stolper og renovering

 

Tidligere støttede projekter
2021

Vedersø Klit Grundejerforening
Støttet med 20.000 kr.

Projektet er en fortsættelse fra 2020, hvor vi i grundejerforeningen sammen med Ringkøbing Skjern Kommune lavede en aftale om etablering af en adgangssti/handicapadgang til havet.

Stien starter fra parkeringspladsen på Havvej og op over klitten i Vedersø Klit, og stopper ved en plads, hvor der stilles bord/bænkesæt. Fra pladsen er der udsigt til havet, så alle har mulighed for at nyde udsigten i vores skønne område. Formålet med stien er at give alle en mulighed for at få denne naturoplevelse.

Vi vil gerne være med til at så mange som muligt ikke bliver begrænset for de oplevelser man kan få ved havet. Det er for mange en krævende tur over klitten, hvilket har begrænset mange som er dårlig gående at få denne oplevelse.

Vi har fået mange gode kommentarer fra brugere sidste år. Nogle havde ikke været ved havet i flere år, andre kunne nu med deres rollator komme ned til pladsen - der var mange som fik mulighed de ikke havde tidligere. Stien findes fra lørdag d. 27. marts 2021 og der forventer en nedtagning af stien igen i uge 43.

Vi investerede i stien i 2020, og aftalen med kommunen blev, at vi i grundejerforeningen selv skal stå for driften af stien. Dvs. det er vores opgave/arbejde at få stien lagt og nedtaget. Vi skal sørge for at få stien holdt ren i perioden. Vi har entreret med strandfogeden og indkøbt en kost til hans traktor. Han holder stien i sæsonen, sander den alligevel til skal vi sørge for en entreprenør kommer og graver den fri. Vi kan se fra sidste sæson, at det skal vi forvente sker nogle gange. Så omkostninger til disse ting påhviler alene Vedersø Klit Grundejerforening.

Ansøgning om økonomisk støtte til renovering og udvidelse af legepladsen ved Helm Klink havn.
Støttet med 15.000 kr.

Helmklink Havn, Hagevejs Grundejerforening, Helmklit Grundejerforening og Skindbjergvejs Grundejerforening.

Legepladsen anvendes af børnefamilier, såvel ejere som lejere, der alle roser pladsen, og beskriver den som et vigtigt aktiv for området.

Det årlige sikkerhedseftersyn har imidlertid anbefalet et større reparationsarbejde og udskiftning af flere redskaber, bl.a. et nyt tårn med rutsjebane og en legeruse. I 2020 er allerede indkøbt og installeret en legeruse til i alt 22.608 kr.

Denne ansøgning drejer sig derfor primært om støtte til indkøb og installering af nyt tårn med rutsjebane. Sagkyndige folk anbefaler et sikkert og vedligeholdelsesfrit produkt i prislejet 25.000 kr. plus moms, i alt 31.250 kr.

2020

Vedersø Klit Grundejerforening
Støttet med 25.000 kr.

content-vedersoeklit-oplevelsespuljen2020.jpg

Vedersø Klit Grundejerforening ønsker at etablere en adgangssti/handicapadgang til havet fra parkeringspladsen på Havvej i Vedersø Klit.

Stien skal starte ved parkeringspladsen og gå op over klitten. Ved enden af stien bliver der lavet et område bestående af 6-8 plader, som kan benyttes som opholdsplads.

Mange har i dag svært ved at komme til vandet pga. den stejle klit med blødt sand. Det skulle gerne gøre det meget nemmere for mange flere at nå stranden og få glæde af den store naturoplevelse, det er.

Stien vil uden tvivl blive et stort aktiv for alle i området - det være sig de lokale, sommerhusejere og turister.

2019

Naturpark Nissum Fjord/ Nissum Fjord Netværket
Støttet med 10.000 kr.

Naturpark Nissum Fjord søger hermed et tilskud til at opgradere informationsstanderne i den nyligt certificerede Naturpark Nissum Fjord, så de også fremover formidles på tysk og engelsk. Desuden ønskes en tresproget version af foldere, der skal formidle mulighederne i den nye naturpark.

Informationsstanderene er i dag udformet som "bladre-stativer", hvor der er samlet mange "bladretavler" på informationsstader. Alle tavlerne skal opdateres, og der skal sikres en rød tråd på alle tavlerne i hele parkens informationsmateriale.

2018

Skovlegepladsen Koglehuset
Støttet med 10.000 kr.

Husby Sogneforening har ved indsats fra egne medlemmer og med accept fra Naturstyrelsen Vestjylland genskabt en ældre frugtplantage fra 1992, en mindre skovsø fra 1975 samt renoveret et mindre hus (alder ukendt).

Hermed har vi skabt et attraktivt besøgsmål for lokalbefolkningen og et unikt udflugtsmål bl.a. for turister fra egnens sommerhusområder.

Et væld af selvsåede træer i frugtplantagen og skovsøen er fjernet og fliset. Huset har fået murene repareret, pudset op og malet. Tagkonstruktionen er fornyet, og huset er forsynet med et nyt stråtag.

Huset er i dag indrettet som minimuseum med historier fra livet i klitplantage og planteskole samt med redskaber, der blev anvendt i det daglige arbejde.

Uden for huset – ved søen - er der opstillet borde, bænke og grills til fri afbenyttelse. Stedet, hvor der førhen kun kom enkelte skovarbejdere forbi, besøges i dag af flere hundrede gæster.

Luk