Persondatapolitik - Feriepartner Danmark

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan Feriepartner Danmark indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en udlejning er gennemført via Feriepartner Danmark.

1. Hvem er Feriepartner Danmark
Feriepartner Danmark er en del af EDC-koncernen og har en samarbejdskontrakt med en række selvstændige Feriepartner-virksomheder, som enten kan være personligt drevne, etableret i selskabsform eller drives af et lokalt turistbureau/forening (samlet kaldet Feriepartner). Det er den enkelte Feriepartner-virksomhed, som er dataansvarlig, når du er i kontakt med Feriepartner.
Feriepartners hjemmeside (feriepartner.dk) udbydes af:

Feriepartner Danmark A/S (CVR-nr. 11167780)
Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C
Telefon: 33 26 77 77
E-mail: info@feriepartner.dk

2. Dine personlige oplysninger
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at opfylde vores aftaler med dig, dvs. for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, eller i forbindelse med vores markedsføring. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside (feriepartner.dk) eller hos en af Feriepartner-virksomhederne.

Vi indsamler kun de almindelige oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt, herunder vores markedsføring. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.

Vi indsamler kun dine kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse o. lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til Feriepartner. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med, at du ønsker at leje eller udleje en feriebolig via Feriepartner, tilmelding til vores nyhedsbreve, katalogbestilling, deltagelse i en af vores konkurrencer, en kundeundersøgelse eller køb af vores ydelser i øvrigt.

Når du lejer eller udlejer en feriebolig via Feriepartner har vi behov for yderligere oplysninger, såsom dine kontooplysninger. Du vil i den forbindelse modtage mere information om vores persondatabehandling i disse situationer.

Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til Feriepartners levering af den pågældende service samt de relevante ydelser og under hensyntagen til de gældende forældelsesregler i Danmark.

Feriepartner videregiver ikke dine kontaktoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, dog kan Feriepartner videregive dine oplysninger til selskaber koncernforbundet med Feriepartner eller til eksterne it-leverandører (databehandlere), jf. nedenfor, i den udstrækning dette er relevant for, at vi kan varetage vores relation og samarbejde med dig. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

Feriepartner anvender eksterne leverandører af it-ydelser, som vil have adgang til og behandle dine personoplysninger på vegne af Feriepartner. Feriepartner anvender eksempelvis eksterne it-leverandører til at fremsende vores nyhedsbreve. Hvis en ekstern leverandør behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette i overensstemmelse med GDPR, herunder eksempelvis på baggrund af EU-Kommissionens standardbestemmelser. Hvis du vil vide mere herom, er du velkommen til at kontakte os på info@feriepartner.dk.

Feriepartner behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag: (1) du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med Feriepartner (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Feriepartner (GDPR art. 6, stk. 1, litra c) og/eller (4) hensynet til Feriepartners legitime interesser, jf de formål der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Der kan desuden være situationer hvor Feriepartner behandler personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til kundens interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
Du kan til enhver tid få information om de oplysninger, Feriepartner behandler om dig ved at kontakte os på info@feriepartner.dk.

3. Cookies
Cookies hjælper os med at give dig den bedste oplevelse på sitet. Du kan læse mere om brugen af cookies på vores hjemmeside her.

4. Beskyttelse af personoplysninger
Hos Feriepartner tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt hos Feriepartner.

5. Kontakt og rettigheder
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller til vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os på info@feriepartner.dk.

I henhold til persondatareglerne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning eller dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@feriepartner.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre, at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Opdateret af Feriepartner Danmark A/S, august 2021.

Luk