Vi skaber liv og udvikling, lokalt

Hvad du måske ikke ved, er at Feriepartner Hvide Sande og Feriepartner Søndervig er ejet 100% af Holmsland Klit Turistforening — i daglig tale HKT — som siden december 1969 har faciliteret turismefremme og -udvikling på Holmsland Klit.

Konstruktionen med foreningseje er unik, fordi hele driftoverskuddet fra feriehusudlejningen geninvesteres lokalt, og giver HKT mulighed for at handle og træffe beslutninger uafhængigt af politiske beslutninger og kommunale budgetter.

Kort sagt:
Lejer du ud sammen med os, er du med til at skabe liv og udvikling lokalt.
 

Sådan giver Feriepartner konkret igen

Et par eksempler på, hvordan Feriepartners overskud gennem årene er blevet geninvesteret:

I starten af 00'erne påbegyndte HKT arbejdet med at udvikle en egentlig byturisme: På Langsand blev HKT bygherre på feriehusprojektet, der med i alt 54 sluse-huse var med til at ændre bybilledet i Hvide Sande, og præge overgangen fra fiskerihavn til feriedestination. At sluse-husene
blev skabt under HKT og ikke af en udefrakommende developer, betød at projektet blev løftet af lokale håndværkere, og at det havde høj prioritet at skabe værdi for hele byen.

Sideløbende med salget af sluse-husene stiftedes den selvejende institution Hvide Sande Masterclass, ligesom HKT i forlængelse af det strategiske arbejde med at gøre destinationen mere attraktiv for familier med teenagebørn, i 2006 etablerede kabelbanen, som den første af sin
art i Danmark.

Efter kommunesammenlægningen samme år overgik turistinformationsdelen fra HKT til den kommunale turistorganisation. (I dag fusioneret med Varde Kommune i Destination Vesterhavet). Kort efter ansatte HKT en egentlig destinationsmanager til at styre og koordinere de stadig flere
initiativer og events. En række af dem, er som vandsportsfestivalen WaterZ, Hvide Sande Sportsfisker Center og Kunst i slusen etableret som selvejende institutioner, mens eksempelvis Vinterbadefestivalen i Søndervig afvikles i HKT-regi.

Nævnes skal også HKTs kunstnerhus ART 56 på Tysk’havnen i Hvide Sande, hvor en ny udøvende kunstner hver 14. dag hen over sommerhalvåret arbejder og inviterer indenfor i atelieret.

Foruden aktiviteterne under HKT, udlodder Feriepartner hvert år et sekscifret beløb gennem Oplevelsespuljen, hvor der kan søges økonomisk støtte til nye initiativer, events og oplevelser lokalt i Hvide Sande og Søndervig.
Når vi bryster os af lokalt ejerskab, og samtidig tager lokalt medejerskab er det således ikke bare
ord og salgsstrategi; det ligger simpelthen i Feriepartners dna, og er grunden til at vi er sat i
verden.

 

Luk