Vinterudlejning af sommerhus

Udskriv
Vinterudlejning af sommerhus


Nye regler for anvendelse og udlejning i vinterhalvåret

Feriehusudlejernes Brancheforening anbefaler følgende regler anvendt omkring benyttelse/udlejning af sommerhuse i vinterhalvåret (1. okt. - 31. marts)


1. Der gælder en maksimumsgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter (13 uger).


2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret:

Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere sammenhængende perioder, dog således at hver periode højst må udstrækkes til 4 uger - og i et enkelt tilfælde 5 uger - samt, at feriehuset i en sammenhængende periode på mindst 4 dage ikke benyttes til overnatning efter hver sammenhængende periode på 4 (5) ugers overnatning.


3. Ejerspærringer
For så vidt angår ejerspærringer, vægter disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder. For at bureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til bureauet.


Afsluttende bemærkninger
For Feriehusudlejernes Brancheforening har det været vigtigt at finde en positiv og holdbar løsning på spørgsmålet om benyttelse af feriehuse i vinterhalvåret. Med årligt ca. 15 mio overnatninger udgør feriehusudlejning i dag Danmarks største turistsektor. Feriehusudlejningen bidrager med en årsomsætning på godt 5 mia kr., hvoraf ca. 90% erlægges i fremmed valuta. Endelig er den beskæftigelse, branchen bidrager med (ca. 6.500 årsværk), meget betydningsfuld, idet den primært er med til at fastholde et højt helårs-serviceniveau i områder af landet, hvor det er sværest at finde beskæftigelsesmuligheder.


Med den retspraksis, som gælder ud fra ovenfor anførte, formår feriehusudlejningsbranchen fortsat at yde sit væsentlige bidrag til samfundsøkonomien i Danmark og frem for alt til, at landets små, kystnære samfund ikke "går i sort" i vinterhalvåret som følge af manglende turistomsætning fra vore feriegæster!


Feriehusudlejernes Brancheforening