Husets ABC

Udskriv
Husets ABC

     Disse sider er et forsøg på at samle en række relevante oplysninger og gode råd, du som husejer kan bruge i det daglige.

Vores idegrundlag bygger blandt andet på en udstrakt service over for både udlejere og lejere. Det er meget vigtigt for os, at vi har dig som husejer med hele vejen som en god samarbejdspartner. Kun ved godt og fornuftigt samarbejde, kan vi i fællesskab opnå en god og tilfredsstillende udlejning og glade feriegæster som har lyst at komme igen og igen.

De følgende oplysninger er samtidigt en gennemgang af, hvordan vi hos MOB Sommerhusudlejning omgår de forskellige aspekter af feriehusudlejning. Har du som feriehusejer valgt at vise os den store tillid at overlade os udlejningen af dit feriehus, er det samtidigt en bekræftelse på, at du er indforstået med nedenstående.

Afbestilling:
Lejer har ret til at afbestille lejemålet indtil 60 dage før ankomst. Ved afbestilling senere end 60 dage før ankomst garanterer MOB Sommerhusudlejning fuld betaling for accepterede lejemål, også såfremt lejeren, f.eks. pga. sygdom, ikke kan tiltræde lejemålet. Et lejemål er accepteret så snart lejer har indbetalt 1 lejerate.

Afhjælpning:
Hvis der under lejerens ophold opstår forhold, som kræver afhjælpning, forsøger vi at afhjælpe problemet. Er dette ikke muligt, kontakte vi den pågældende husejer og er dette heller ikke muligt, sender vi for husejerens regning (medmindre udgiften påhviler lejeren) bud efter en håndværker. Hvis der er specielle håndværkere tilknyttet huset, vil vi gerne have dette oplyst.

Afregning:
Afregning finder sted den første bankdag i hver måned. Der afregnes for alle lejemål, der påbegyndes i den efterfølgende måned og hvor 1. rate er indbetalt (lejemålet er accepteret af lejer og har status reserveret).
Lejemål, som på afregningsdagen ikke er betalt (status tilbud) af lejer, afregnes ved næstkommende afregning.

Beskatning:
Se særskilt afsnit.

Brændeovn:
Er der brændeovn (eller kamin) i huset, er det vigtigt at der findes egnede redskaber til at rengøre denne samt askespand. Hvis ikke andet er aftalt, skal lejerne selv købe brænde. Har husejeren selv brænde liggende ved huset, er det en god ide at markere dette med et skilt hvorpå står "privat".

Cykler:
Lejerne sætter stor pris på hvis, der ved feriehuset findes velfungerende cykler. MOB Sommerhusudlejning reklamerer dog af princip aldrig med, at et hus har cykler, da ansvaret for eventuelle defekte cykler (f.eks. pga. rust eller punktering) så er vores! Cykler er altså en eventuel glædelig overraskelse for lejerne!

Depositum:
Vi opkræver for hvert lejemål et passende depositum. Dette har fortrinsvist en præventiv effekt, så vi sikrer os, at vore gæster behandler det lejede feriehus med inventar ordentligt. Depositumet tilbageholdes indtil 14 dage efter afrejsedato. Evt. småskader eller manglende rengøring skal indberettes til MOB Sommerhusudlejning strakt og senest 10 dage efter lejers afrejse.

Eftersyn:
Efter hvert lejemål gennemgår personale fra MOB Sommerhusudlejning feriehuset. På denne måde sikrer vi os, at lejerne ankommer til et ordentlig klargjort hus og senere at de forlader det i samme stand. Der foretages ikke optælling af service og bestik. Have og terrasse kontrolleres ikke og vi anbefaler at ejer selv tilser grunden og de udvendige forhold jævnligt.

Ejerreservationer:
Du har som husejer selvfølgelig ret til selv at benytte feriehuset i ledige perioder. Ønsker du at reservere huset i en periode, hvor dette ellers er stillet til rådighed for udlejning, skal du først koordinere dette med MOB Sommerhusudlejning, da der kan være afsendt tilbud på huset i de uger du ønsker og dette altså ikke er til rådighed. En god kommunikation er utroligt vigtigt for at undgå kedelige dobbeltbookinger!

Feriehusudlejernes Brancheforening:
MOB Sommerhusudlejning er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler som er gældende for branchen.

Fri adgang til badeland
MOB Sommerhusudlejning har indgået et samarbejde med flere badeland, som giver lejere og husejere fri adgang til badelandet. Ordningen bliver markedsført i vores katalog og på internettet. (Se husejer fordele).

Grupper:
Vi er meget opmærksomme på hvem vi udlejer vore feriehuse til. Vi forlanger af alle lejere, at de på det lejebevis som de underskriver og returnerer til os angiver navn og alder på alle rejsedeltagere. På denne måde har vi stram kontrol med hvem som bebor husene.

Husbeskrivelse:
Det er feriehusejerens ansvar at feriehuset og dettes indhold lever op til den beskrivelse, som er givet ved indgåelse af formidlingsaftalen mellem MOB Sommerhusudlejning og feriehusejeren.

Husdyr:
En meget stor del af vore gæster kommer til Danmark, fordi de her kan medbringe deres hund. Generelt har de tyske gæster meget velopdragne hunde og det er meget sjældent vi oplever problemer med disse. Vi forsøger så vidt muligt at kontrollere de feriehuse, hvor vi ved der har været husdyr ekstra godt. Vælger man at udelukke gæster medbringende husdyr fra sit feriehus, vil man alt andet lige opnå en dårligere udlejning! Der må højst medbringes et husdyr!

Informationsmappe:
Hvert feriehus får sin egen Informationsmappe med praktiske oplysninger. Relevante brugsanvisninger og praktiske oplysninger om lige netop dit feriehus kan sættes ind i denne mappe.

Jul/Nytår:
Såfremt feriehuset stilles til rådighed for udlejning til jul/nytår, gælder det, medmindre andet er aftalt, at ankomst- og afrejsedag er valgfri. Dog skal lejerne minimum leje og betale for en B-uge over nytår og en C-uge over julen og ellers en dagspris for dage ud over denne uge jævnfør den aktuelle sæson.

Lejerskader:
Lejer er ansvarlig for de skader, som lejer måtte forvolde i udlejningsperioden. MOB Sommerhusudlejning vil drage omsorg for, at husejeren modtager erstatning ved lejerskader. Dog vil der blive taget hensyn til almindelig slidtage, ridser, skrammer og/eller gradvis forringelse. Endvidere skal det understreges, at små-effekter såsom drikkeglas, teskeer, gafler m.m. ikke dækkes. At der i løbet af en sæson ryger et par glas samt lidt bestik, må betragtes som almindelig slid i forbindelse med udlejning. Det er husejerens ansvar at have en tyveriforsikring.

MOB Sommerhusudlejning har tegnet forsikring hos Europæiske Ferieboligforsikring, der dækker skader for op til 75.000 kr. (særligt indbo så som musikanlæg o.l. op til 10.000 kr.) pr. lejemål uden selvrisiko for ejer.

Miniferie:
Kun hvor det er specielt aftalt med husejeren, er det muligt at udleje et feriehus for mindre end en uge. Oftest er der forespørgsler på udlejning fredag til søndag. Der skal minimum betales for tre overnatninger og en miniferie kan kun bestilles uden for hovedsæsonen (D+E) og tidligst fire uger før rejsestart. Lejeren betaler for en miniferie 60% af ugeprisen ved 3 overnatninger, 70% af ugeprisen ved 4 overnatninger og 80% af ugeprisen ved 5 overnatninger.
Huse med swimmngpool: 70%, 80% og 90%

Nøgler:
Vi vil gerne have mindst tre sæt nøgler til hvert hus.

Nøgleudlevering:
Vi udlevere nøgler fra vores kontor i Middelfart og har etableret nøgleudleveringsted i umiddelbar nærheden af 
alle vores sommerhusområder.
 
Parabol:
En parabol-antenne er i dag så godt som standardudstyr i et fritidshus som ønskes udlejet. Det er dit ansvar som husejer at sørge for, at parabolen (specielt efter storm eller en lang periode uden lejere) er korrekt indstillet og nem at betjene. En vejledning for brug af parabolen samt en oversigt over hvor de enkelte kanaler findes, må gerne forefindes i husmappen. Det anbefales at parabolen indstilles mod Astra, som kan modtage tyske kanaler.

Privat udlejning:
MOB Sommerhusudlejning er indforstået med, at du som feriehusejer udlåner dit feriehus til familie, venner og bekendte. MOB Sommerhusudlejning kan dog ikke acceptere at du udleje dit feriehus gennem et andet udlejningsbureau.

Påske:
Såfremt feriehuset stilles til rådighed for udlejning til påske, gælder det, medmindre andet er aftalt, at ankomst- og afrejsedag er valgfri. Dog skal lejerne minimum leje og betale for en uge og ellers en dagspris for dage ud over denne uge jævnfør den aktuelle sæson.

Rabat:
Som feriehusejer hos MOB Sommerhusudlejning får du op til 20% rabat på leje af feriehus hos de bureauer som er tilsluttet Feriepartner Danmark. (Se Husejer fordele)

Renovation:
Der skal til hvert feriehus være mindst 1 skraldespand/stativ til rådighed for lejerne. Hvis huset er til over 8 personer, anbefaler vi 2 skraldespande/stativer. Hvis huset skal udlejet hele året, skal huset være tilmeldt helårsrenovation. I modsat fald skal ejer selv sørge for at fjerne affaldet efter lejer. MOB Sommerhusudlejning sørger for at fjerne flasker/pap m.m., som renovationsfirmaet ikke tager med.

Salg:
Ejer kan naurligvis sælge sit feriehus indenfor aftaleperioden. dog skal køber skriftligt erklære sig indforstået med at respektere gældende formidlingsaftale. Denne forpligtelse bør således fremgå af købsaftalen. Såfremt boligen sælges, skal ny ejer respektere de lejemål og reservationer, der måtte være på salgstidspuNktet, men kan stilles frit for yderligere udlejning, mod betaling af MOB Sommerhusudlejning`s afholdte udgifter (katalogudgifter etc.)

Strøm og vandforbrug:
Der opkræves kr 2,- pr. forbrugt kwh. Vi gør opmærksom på, at der ofte forbruges strøm imellem lejerskift eller hvis huset f.eks. skal rengøres og at denne udgift påhviler feriehusejeren. Vandforbrug opkræves med kr 40,- pr. m3, såfremt der er en tilgængelig måler i eller på huset. I modsat fald opkræves en fast ugepris på kr. 70,- ved almindelige huse og kr. 130,- ved spahuse.

Udlejningsaftale:
En udlejningsaftale med MOB Sommerhusudlejning er fortløbende på den måde, at den, ved fremsendelse af anbefalet brev, kan opsiges af begge parter hvert år senest d. 01.06 for det efterfølgende kontraktår. Sker der ingen opsigelse af kontraktforholdet, kører udlejningsaftalen automatisk videre det efterfølgende kontraktår. Der vil i god tid blive fremsendt påmindelse om denne opsigelsesfrist samt skema til evt. rettelser og angivelse af ejerferie for det efterfølgende kontraktår. Således kan samarbejdet på fornuftigt vis revideres en gang årligt.

Udlejningsmeddelelse:
Lejerne har 10 dage til, efter de har modtaget et lejebevis fra MOB Sommerhusudlejning, at returnere dette i underskrevet stand samt foretage første lejeindbetaling. Først når denne indbetaling er modtaget er lejemålet bindende for lejerne. MOB Sommerhusudlejning fremsender hver måned en samlet oversigt over fremtidige udlejninger og underretter altid personligt ved kortfristede lejemål. Dertil har vore husejere mulighed for på Internettet løbende at følge udlejningen på deres huse.

Vinterlukning:
Det er feriehusejerens eget ansvar at vinterlukke sit feriehus.

Vinterudlejning 1.11 - 1.4:
Frigives feriehuset til udlejning i vinterperioden, forudsættes det, at huset er helårsisoleret, samt at huset er opvarmet hele vinteren til min. 10 grader. Når huset skal udlejes, skal det opvarmes til 20 grader inden lejers ankomst. Lejer betaler for denne ekstra opvarmning.  

Årsopgørelse:
Hvert år i januar kvartal fremsendes til de feriehusejere som det foregående år har haft et feriehus til udlejning hos MOB Sommerhusudlejning en samlet opgørelse over hvad vi har afregnet i lejeindtægter og for forbrug. Ved opgørelsen over forbrug opgives tællerstand og vi har mulighed for ved forespørgsel at fremsende kopi af de aktuelle strømafregninger.